Om OAF – bli medlem

I OAF har vi et helt unikt og uformelt miljø som inkluderer alt fra de ferskeste nybegynnere til de «proffeste» (amatør)astronomene. På OAF’s egen mailingliste diskuterer vi astronomirelaterte emner og på våre møter en gang i månden presenteres og diskuteres aktuelle temaer. I tillegg arrangerer vi obervasjonsturer og -kvelder og OAF-turer til Solobservatoriet på Harestua. Se også mer info på vår møtekalender. Som medlem kan du også gratis benytte deg av vårt bibliotek eller låne noe av utstyret klubben disponerer.

Bildet i bakgrunnen viser Stig som rigger opp teleskopet på Harestua.

Bli medlem

Et års medlemskap koster 150 kroner. Innmelding skjer ved å sende kontingenten til vår konto 0533 31 83449.

NB! Når du melder deg inn må du sende en epost til  engen.tore<kalfa>gmail.com med beskjed om at du har innbetalt og med info om navn, adresse, tlf og epost adresse. Uten dette får vi ikke lagt deg inn på e-post-lista vår!

Trenger du mer info om OAF så kan du ta kontakt med oss ved å fylle ut dette skjemaet: