Møte- og turkalenderen for 2021 er klar

Da er møte- og turkalenderen for 2021 klar. Du finner disse under menyen «Møte og turdatoer 2021«.

Legg møtene inni kalenderen din, så glemmer du dem ikke.

Det er naturlig nok en usikkerhet når vi kan møtes som normalt både på medlemsmøter og på turer til Solobservatoriet. Vi informerer imidlertid i forkant på e-post lista om hva som skjer. Siste: Januarturen til Solobservatoriet er kansellert pga pandemien.

Vi forsøkte nettmøte i november. Alt fungerte teknisk, og det gikk helt greit å gjennomføre møte med Teams. Det var imidlertid så liten interesse (få deltagere) at vi foreløpig har lagt det på is.

Vi krysser fingrene for at vi snart kan komme tilbake til normal møte og turvirksomhet.