Korona Pandemien – en oppdatering

På grunn av pandemien ble alle medlemsmøtene avlyst fra og med mars. Basert på situasjonen i samfunnet (medio juli) kan det se ut som vi kan åpne for medlemsmøte igjen i august. Det er i hvert fall håpet. Da må vi sørge for å etterleve de anbefalingene myndighetene gir vedr. slike møter.

Coronavirus disease - advice and information - NIPH

Turer til Solobservatoriet ble avlyst samtidig.  Første mulige tur nå er i september. Gjennomføringen av denne, og hvor mange som eventuelt kan delta er igjen avhengig av myndighetenes råd og retningslinjer.

Oppdateringer skjer her på hjemmesiden, og det varsles på e-postlista når det skjer noe.