Korona Pandemien

På grunn av pandemien er medlemsmøtene avlyst inntil videre. Når møtene taes opp igjen sendes det beskjed på e-post lista, samt at det oppdateres her på hjemmesiden.

Coronavirus disease - advice and information - NIPH

Turer til Solobservatoriet er også avlyst i hvert fall frem til over sommeren. Årsaken er at Solobservatoriet stenger.